یو اس بی سی

جیپ رانگلر Jeep Wrangler

زیرنویس جیپ

حالا یه نگاه دقیق به این رنگلر کوچک بندازیم که خیلی زود جای خودشو در جاده ها باز می کنه . اصلا عجیب نیست که شبیه برادر بزرگترش است ، البته با فاصله بین دومحور کم تر و دودر !

این خودرو زیر پوشش و استتار سنگین است اما استایل جیپ ۲در خیلی تفاوتی با مدل چهاردر کنونی ندارد . شیشه جلوی ثابت و دماغه طویل تر در تصاویر مشخص اند

 • car feature title: asad
 • 4WD: asdasd
 • nw: asfeq
 • cw: afasf
 • xw: asfasdwq
 • zw: asfqwfdqwqwd
 • car feature title: asad
 • 4WD: asdasd
 • nw: asfeq
 • cw: afasf
 • xw: asfasdwq
 • zw: asfqwfdqwqwd

ارسال یک پاسخ