یو اس بی سی

مشخصات دنا پلاس

زیرنویس را ووارد کنید

در اين ارزشيابی ، محصولات توليد داخل براساس شاخص های گوناگون فنی ، ايمنی و امكانات و تجهيزات مورد ارزيابی قرار می‌گيرند ؛ از اين رو و با توجه به اينكه خودرو دناپلاس از نظر اين شاخص ها ، ويژگی های قابل توجهی دارد ، موفق به كسب سه ستاره كيفيت شده و جايگاه خوبی را در نخستين ماه ورود به جدول به خود اختصاص داد.

با توجه به ارتقای سطح کیفی خودرو دنا پلاس میزان گارانتی این خودرو از ۲ سال یا ۴۰هزار کیلومتر به ۳ سال یا ۵۰هزار کیلومتر در راستای رضايت و اعتماد مشتريان افزایش يافته است.

ارسال یک پاسخ