یو اس بی سی
مرور

گپ

پورشه ۲۰۲۰

تویوتا تریم های L و SE را دو خانواده متفاوت لحاظ می کند . تریم های L , LE و XLE راحتی و اندکی لوکس بودن را به حس اسپرت ترجیح داده اند . تریم های SE  و XSE مدلهای اسپرت هستند و یک سیستم تعلیقمتفاوت را دریافت می کنند و همچنین از سبک…
ادامه مطلب ...