یو اس بی سی

جیپ آفرود

زیرنویس

ادعای مسئولان کمپانی جیپ : رنگلر دودر بهترین آفرودر خواهد بود.

ساختار آلومینیومی ، توربوشارژر چهارسیلندر و صحبت از مدل هایبرید نشانه هایی از این هستند که وقت تغییر است . اما مقامات رسمی جیپ می گویند رنگلر جدید وقتی به بازار بیاید ، بهترین خودروی آفرود خواهد بود .

ارسال یک پاسخ